Cum se face un preaviz pentru abatere disciplinara?

In ce cazuri se face un preaviz pentru abatere disciplinara?

O sanctiune disciplinara se poate acorda unui salariat, in cazul in care nu respecta regulile interne ale companiei in care activeaza, sau le ignora regulat.

Un exemplu de astfel de abateri pot fi: intarzierea la locul de munca, imbracamintea necorespunzatoare, lipsa de la locul de munca, certurile cu colegii sau sefii…etc.

Regulile pe care trebuie sa le respecte angajatii unei companii sunt mentionate in Regulamentul de Ordine Interioara, si in mod normal trebuie adus la cunostinta tuturor angajatilor la angajare.

Motivele pentru care se face un preaviz de acest sent este pentru a constientiza angajatul, si pentru a avea o dovada ca incetarea unui contract de munca petru fapte neconfirme la serviciu sunt corecte.

 

Ce contine un preaviz pentru abatere disciplinara ?

 

Decizie de sanctionare disciplinara – Avertisment scris

HOTARAREA/DECIZIA nr……
din data de………………
Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrate cu nr. ……de sesizare a
conducerii ………………, de catre ………………, cu privire la savarsirea de catre
salariatul/a ……………… a urmatoarei abateri disciplinare ………………,
In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al ………………;

Presedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul ………………, numit prin………………
nr. …… /………… a ………………;
DECIDE:
Art. 1. – (1)D-na/l ………………, avand functia de ……………… in
cadrul ……………… se sanctioneaza disciplinar, cu avertisment scris.

2) Prin prezenta, D-na/l ……………… se avertizeaza in scris
ca ………………………………………………………………………………………
Art. 2. – (1) Motivul/ele de fapt al/ale sanctionarii disciplinare il constituie
neindeplinirea atributiilor de serviciu/nerespectarea normelor de conduita in unitate, si
anume………………………………………………………………
(2) Imprejurarile in care fapta a fost savarsita sunt urmatoarele:
(3) Gradul de vinovatie a salariatului: ………………………………………………
(4) Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: …………………………………
(5) In stabilirea sanctiunii disciplinare au fost avute in vedere comportarea generala in
serviciu a salariatului si lipsa/eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de
catre acesta.
Art. 3. – Motivul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 247-252
din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, in special art. 248 alin. (1) lit. a) din Codul
muncii.
Art. 4. – Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile, la
Art. 5. – (1) Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei decizii.
(2) Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.
REPREZENTANłI LEGALI ANGAJATOR,
Data comunicarii: ………………
Semnaturi de luare la cunostinta: ………………

Este neaparata semnatura de luare la cunostinta a salariatului.

Pentru mai multe informatii sau nelamuriri, nu ezitati sa ma contactati.

 

Ionut Bratanov, 0726.676.235

 

Contabil independent

 

bratanov_ion@yahoo.com

Leave a Reply