Decizie AGA pentru deschiderea unui punct de lucru

* S.C.   xxxxxxxx S.R.L. *

Sediu social: Str …………., Nr ..,………., sector ………, Bucuresti;

Nr.Registrul Comertului: …………..;  Cod Fiscal:   …………

Decizie AGA pentru deschiderea unui punct de lucru

DECIZIA

a asociatilor/asociatului unic

Nr …./ ….

S.C. ….. S.R.L.

Subsemnatul/ii,

……., nascut la data de ….. in municipiul ….., sector …, domiciliat in Bucuresti, Str. …. nr. …, bl. …., sc. …., ap. …, sector …, posesor al CI seria .. nr. …, eliberata la data de …. de Sectia .., avand CNP ……

in calitate de asociat unic al S.C. …. S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str …., Nr .., bl …., sc …, et …, ap …, sector …, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J40/…./…, avand CUI ….,  in data de ……, am decis:

Art. 1. Deschiderea unui punct de lucru in …………………, Romania.

 

Data: ………..                                                                        Nume si semnatura asociat unic:

……….

________________________

3 Comments

  1. Hei, ai facut un lucru bun pentru prezentarea acestor informatii utile.

  2. Ce bine ca am descoperit acest site. 🙂

  3. Un articol dragut. Multumim

Leave a Reply