Model delegatie ITM

* S.C.   xxxxxxxx S.R.L. *

Sediu social: Str …………., Nr ..,………., sector ………, Bucuresti;

Nr.Registrul Comertului: …………..;  Cod Fiscal:   …………

 

IMPUTERNICIRE

Prin prezenta subscrisa societate comericala prin reprezentantul sau ……………. in calitate de administrator, conform statut , imputerniceste pe …………. identificat  cu CI seria …. /  …….,pentru  depunerea la ITMB a aplicatiei Revisal in conformitate cu HG 500/2011.

Reprezentant

ADMINISTRATOR

………………………….

Leave a Reply