Modelul de adresa de inaintare Revisal pentru ITM

* S.C.   xxxxxxxx S.R.L. *

Sediu social: Str …………., Nr ..,………., sector ………, Bucuresti;

Nr.Registrul Comertului: …………..;  Cod Fiscal:   …………

          Către,

Inspectoratul Teritorial de Muncă ………………

 

Datele de identificare ale angajatorului:

 

prin reprezentanţi legali împuternicim pe:

 

pentru depunerea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.

Reprezentant legal

_____________________________________

(nume, prenume, semnătura, ştampila)

 

 

 

 

Leave a Reply