Cum incetez un contract de munca daca e in perioada de proba?

Ce este perioada de proba?

Este perioada in care se poate rezilia contractul de munca, fara nicio explicatie prealabila, de o parte sau alta. Este reglamentat in Codul Muncii Legea 53 din 2003 actualizata. Durata perioadei de proba poate fi de maxim 90 de zile pentru functii de executie si de 120 de zile pentru functii de conducere, conform Art. 31 din Leagea 53 din 2003. Conditia este ca durata muncii sa fie cu norma intreaga si pe o perioada nedeterminata.

Aceasta perioada este stabilita pentru a putea verifica aptitudinile profesionale ale salariatului, dar si pentru a putea asigura angajatul ca angajatorul isi respecta promisiunile.

Multi dintre angajatori beneficiaza de acesta perioada, pentru a putea administra mai usor cheltuielile cu forta de munca. Aceasta durata a fost marita de la 30 la 90 de zile la presiunea multor angajatori, pentru a se alinia reglementarilor Europene in domeniul muncii.

Ce documente trebuiesc intocmite pentru reziliere voluntara pe perioada contractului de proba?

            Pentru rezilierea Contractului Individual de Munca timp in care acesta este in perioada de proba, in primul rand se notifica angajatul, si apoi se intocmeste Decizia de Incetare a Contractului Individual de Munca. Important de mentionat este faptul ca nu exista perioada de preaviz, adica poate fi emisa Decizia de Incetare oricand pe durata perioadei de proba.

Numarul perioadelor de proba este numai una, astfel, un angajat poate avea numai o perioada de proba pentru un singur contract si pentru o functie.

Ce contine Decizia de Incetare a Contractului Individual de Munca?

Continutul Deciziei de Incetare a Contractului Individual de Munca este urmatorul:

-Decizia Nr …../……. de desfacere a contractului de munca

-În temeiul prevederilor art. art. 31, alin 3 din Codul Muncii ,Administraturul S.C. ….. S.R.L. D E C I D E :

-Contractul individual de munca al domnului  ….. incadrat în functia de …. se desface pe data de …. conform articolului art. 31, alin 3  din Codul Muncii, in care se stipuleaza urmatoarele : « Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa , fara preaviz , la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara moticarea acesteia »

-Prezenta decizie se va comunica în copie, celui in cauza, în termen legal de 5 zile.

-Împotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca, sus-numita se poate adresa cu contestatie la Tribunalul in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta, în termen de 30 zile de la comunicare

Pe toata perioada de proba angajatul are toate drepturile si obligatiile ca si in afara perioadei de proba.

Pentru mai multe informatii sau nelamuriri, nu ezitati sa ma contactati.

Ionut Bratanov, 0726.676.235

Contabil independent

bratanov_ion@yahoo.com

Leave a Reply