Cum se face receptia unui mijloc fix corporal?

Ce sunt mijloacele fixe corporale?

Sunt imobilizari corporale achizitionate de companie, cu valoare de achizitie cel putin egala cu 2500 ron, durata de viata de cel putin un an, si care sunt utilizate in cadrul companiei pentru a obtine venituri din exloatare.

Aceste active sunt amortizabile, si se pot amortiza integral, in functie de codul de catalog in care se ancadreaza(Anexa3_Catalog_MF_2005). In unele tari mijloacele fixe nu se amortizeaza integral, astfel unele active se amortizeaza 75% si raman neamotrizate 25 % ca valoare reziduala.

 

Cum facem receptia?

            Pentru a putea face receptia unui mijloc fix, dupa achizitia acestuia , trebuie sa intocmiti un Raport de Receptie(Raport Receptie Model) ce are la baza factura fiscala si actele in care se pot regasi informatii utile receptiei. Actele acestea ar putea fi: anexa facturii sau contractului, contractul de vanzare cumparare sau de prestari servicii, procesul verbal de predare-primire…etc.

Informatiile necesare receptiei sunt:

-Numarul actului prin care s-a facut achizitia(factura fiscala, DVI, contract)

-Nume/denumire furnizor,

-Data achizitiei,

-Data punerii in functiune sau a receptiei,

-Denumirea mijlocului fix,

-Descrierea sau componenta mijlocului fix,

-Date de identificare unuice (serial number),

-Codul de catalog, din catalogul de mijloace fixe valabil,

-Numarul de inventar, numarul intern dat de companie, deobice consecutiv, in functie de data achizitiei,

-Destinatie/locatie si persoana responsabila,

-Numele si functia angajatilor ce semneaza pentru respectiva receptie.

Acest Raport de receptie dupa ce e semnat de toate persoanele implicate, este atasat actelor oficiale, facand parte din documentele fiscale ce trebuie pastrate la actele contabile ale societatii.

Pentru mai multe informatii si neclaritati, va rog sa ma contactati.

 

 

Ionut Bratanov, 0726.676.235

Contabil independent

 

bratanov_ion@yahoo.com

One Comment

  1. Bine spus, pacat ca nu o citesc cei ce trebuie sa o citeasca

Leave a Reply